Stora Backa Tak & Rödfärgning AB

Tillvägagångssätt när vi sprutmålar Falu Rödfärg.

Vi börjar alltid med att demontera delar som är enkla att ta bort först. Sen rengör vi fasaden med kvastning/borstning eller genom att högtryckstvätta, det viktigaste är att all löst sittande färg samt smuts avlägsnas.
Därefter börjar vi täcka delar som inte skall målas, som till exempel fönster, dörrar, grundsockel och i vissa fall även marken. Sedan börjar vi med själva sprutmålningen, vilket alltid görs minst 2 gånger.
Vi brukar normalt vänta cirka 1 timme mellan omgångarna beroende på väder. Slutligen avmaskerar vi de täckta delarna och kompletterar med pensel samt återmonterar delar som vi demonterat.
När allting är klart går kunden runt och inspekterar och godkänner om han är nöjd. Färgen får sin rätta lyster och utseende efter att den verkligen har torkat och vattnet har dunstat i fasaden, vilket brukar ta ca 3 dagar.

Stora Backa Tak & Rödfärgning AB

Tillvägagångssätt vid in- och utvändig tvätt av stallar, fasad och tak

Tak hetvattentvättar vi som regel, och ytan efterbehandlas med ett moss och algbekämningsmedel för att skydda taket under en längre tid. För tvätt av tak eller fasad har vi som regel tillgång till vår skylift.
Fasader brukar vi behandla med ett rengöringsmedel som får verka, därefter borstar vi ytan under tiden vi tillför vatten. Om ytan tillåter kan vi även här använda oss av hetvattentvätt.
Efterprocessen beror på om det skall målas igen eller om det ska vara (undantag slamfärger där vi uteslutande brukar högtryckstvätta eller borsta väggarna).
När vi tvättar invändigt där djur vistas hetvattentvättar vi utan kemikalier. När allt är tvättat duschar vi hela byggnaden med ett bakteriedödande medel av typ virkon.
I övriga fall där inte djur vistas kan vi använda oss av rengörings/avfettningsmedel för att sedan högtryckstvätta.

Kontakta oss